2019/08/03
کد کلاس های کارآموزی پزشکان

اصول ارسال نمونه     reg3698

اصول نگارش شرح معاینه جسد reg3700

آسفیکسی ( خفگی ) reg3702

سلاح سرد reg3704

کودک آزاری reg3706

سلاح گرم reg3708

بررسی صحنه جرم reg3710

برق گرفتگی reg3712

پدیده های نعشی reg3714

تشخیص هویت reg3716

تهاجم جنسی reg3718

حاملگی و سقط جنین reg3720

دندانپزشکی reg3722

روانپزشکی reg3724

سندرم مرگ ناگهانی شیرخوارreg3726

سوختگی reg3728

غرق شدگی reg3730

مبانی سنجش الک در نمونه های زیستی و غیر زیستی reg3732

مسمومیت با منو اکسید کربن reg3734

مبانی تشخیص سوء مصرف مواد مخدر و روانگردانreg3736