2020/11/16
دوره آموزشی دیات

به استحضار می رساند: دوره آموزشی دبات با توجه به فرایند ارتقاء سیستم و لیگ به آموزش مداوم تا اطلاع ثانوی فاقد امتیاز آموزشی می باشد .